Klaassens & Bouwer

Advies, opleiding en ontwikkeling voor mensen en hun organisaties

  • Wilt u uw persoonlijke impact vergroten of die van uw medewerkers?
  • Wilt u de eigenheid van uw medewerkers vergroten en daarmee die van uw organisatie, zodat 1 plus 1 = 3?
  • Wilt u op zoek naar authenticiteit en eigenheid, naar echt willen, naar er echt voor gaan, echt verantwoordelijkheid nemen en echt aanspreekbaar zijn.
  • En wilt u daadwerkelijk resultaat van de investering die u pleegt door met Klaassens& Bouwer in zee te gaan?

Klaassens & Bouwer geeft ontwikkelingsinterventies vorm die de eigenheid en authenticiteit van mens én organisatie versterken, waardoor groei en ontwikkeling van beiden wordt versneld. Want pas dan kunnen beiden hun waarde inzetten en benutten om te komen tot een optimaal resultaat.
Klaassens & Bouwer ontwikkelt daartoe maatwerkprogramma’s, weldoordachte ontwikkelingtrajecten en leergangen voor management development. Klaassens & Bouwer voert deze ook uit in de vorm van individuele en groepsgerichte trainingen en coachingstrajecten.

Daarnaast voert Klaassens & Bouwer programmamanagement in brede zin. Ook geeft Klaassens & Bouwer advies over individuele ontwikkelingtrajecten voor professionals en managers.

De kern van de zaak