Cases

Klaassens & Bouwer heeft gewerkt aan de volgend Cases:

Trainingen

Organisatie : Een multinational in de ICT-branche

Voor deze klant in de ICT-branche hebben we een “high potential program” opgezet en uitgevoerd. Daarbij zijn (ook interne) key-note speakers ingezet. Centrale thema’s waren: persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling van kennis- en vaardigheden (finance, change-management, commercie, leidinggeven, HR). We hebben alle programmaonderdelen gekoppeld in een thematische eindopdracht (van probleemstelling tot en met implementatieplan).

Organisatie : Een nationaal opererende top-detacheringorganisatie

Voor deze klant hebben we een commercieel ontwikkelingsprogramma uitgevoerd. Van heroriëntatie op missie en strategie tot en met het ontwikkelen van commerciële competenties. Thema’s waren o.a. een marktanalyse (macro, meso, micro), segmentatie, procesdefinitie, parameters, taken en verantwoordelijkheden en rollen, vaardigheden en samenwerking.

Organisatie : Een wereldwijd opererende producent en toeleverancier aan de
luchtvaartindustrie.

Voor deze klant waren we procesbegeleider met (mede)verantwoordelijkheid voor inhoud, vorm en uitvoering van een traject dat gericht was op de herdefiniëring en operationalisering van de corporate identity. Het ging hierbij om zes hiërarchische lagen (strategisch, tactisch, operationeel en staf), en zeven landenorganisaties.

Algemeen
Klanten vragen ons verder om interventies op de snijvlakken van management, marketing, sales en persoonlijke effectiviteit. We ontwikkelen uitdagende concepten, met oog voor de (toekomstige) praktijk. Daarbij brengen we persoonlijke én organisatiedoelstellingen in balans.

 

Coaching

Voorbeelden van coachingsvragen:

Een manager (M3 niveau) wil zich heroriënteren op de volgende stap in zijn loopbaan. We werken via een zelfanalyse aan het samenstellen van een persoonlijk marketingplan, en begeleiden de klant naar de uiteindelijke gesprekken met relevante stakeholders en beslissers.

Een manager (M4 niveau) signaleert naar aanleiding van een persoonlijk ontwikkelplan de noodzaak om specifieke competenties (inter-persoonlijk en managerial) te ontwikkelen. We maken een situatie-gedrags-analyse en verifiëren de effecten van het gedrag door middel van een 360’ assessment. Daarna begeleiden we de klant bij het operationaliseren van ontwikkeldoelen. Tijdens sessies bespreken we de voortgang aan de hand van vastgestelde mijlpalen en geven we adviezen.

Algemeen
Klaassens &Bouwer is meester in inspirerende interventies. Onze methodes en technieken leiden tot resultaat. We begeleiden doelgericht op heroriëntatie, herpositionering, verbeteren van het functioneren en de eigen ontwikkeling. Als coach zijn wij sparringpartner en professioneel begeleider.